۱۵ آذر ۱۳۹۹

تماس با ما

آدرس پستی قم – خیابان شهید فاطمی – روبروی بانک ملت – جنب پزشکی قانونی استان قم – دفتر مطالعات فقهی پزشکی قانونی
شماره تماس ۰۲۵-۳۷۸۳۸۶۶۶
فکس ۰۲۵-۳۷۷۴۰۰۸۲
پست الکترونیکی feqhi.lmo@gmail.com
کد پستی ۳۷۱۵۶-۶۴۶۴۱

 

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.