۱۵ آذر ۱۳۹۹

درباره ما

مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی، به ریاست حجت الاسلام و المسلمین یوسف فاطمی نیا، مشاور فقهی سازمان پزشکی قانونی، در راستای تقریب سه حوزه فقه، حقوق و پزشکی قانونی، در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ تأسیس گردید. این مرکز، ضمن تعامل با پژوهشگران فقهی، پژوهشگران حقوقی و  پژوهشگران عرصه پزشکی قانونی، تلاش دارد تا ابهامات، اجمالات و خلاء های فقهی- حقوقی که در حوزه قوانین مربوط به سازمان پزشکی قانونی ایجاد مشکل می کنند را دائر مدار شرع مقدس اسلام، مورد تحقیق و بررسی قرار دهد تا از این رهگذر رهیافت های لازم را پیش روی مسئولین امر در سازمان پزشکی قانونی قرار دهد. براین اساس مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی، بابهره گیری از سه دانش فقه، حقوق  وپزشکی، تحقیقات و مطالعاتی را در این زمینه ها ارائه داده و از تأملات پژوهشگران هر سه حیطه، استفاده می نماید. همچنین از دیگر اهدا ف مهم مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی، تلاش بی وقفه این مرکز در ایجاد طرحهای جدید در راه پیشرفت و تعالی اهداف سازمان پزشکی قانونی است تا از این رهگذر تعاملی مثبت و سازنده با دستگاه قضایی ایجاد کرده و در زمینه تولید علوم جدید فعالیت نماید.

 

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.