خانه / اخبار همایش‌ها / شرط بکارت زوجه در نکاح و آثار قضایی آن

شرط بکارت زوجه در نکاح و آثار قضایی آن

شرط بکارت زوجه در نکاح و آثار قضایی آن

 

  • پرسش

هرگاه زوج هنگام عقد شرط بکارت زوجه را کند، در این صورت بفرمائید:

الف. اگر بعد از وقوع عقد معلوم گردد زوجه دارای پرده بکارت بوده و لیکن ثابت شود قبلاً با او نزدیکی صورت گرفته است (بلحاظ این که گاه پرده بکارت با نزدیکی زایل نمی‏شود) آیا در صورت مذکور، زوج امکان فسخ نکاح را دارد؟

ب. مراد از «بکارت» داشتن پرده بکارت است یا عدم نزدیکی (چه بسا پرده بکارت در مواردی همانند پریدن و … زایل می‏گردد) یا هر دو؟

ج. آیا مراد از ثیب، زنی است که به صورت مشروع ازاله بکارت شده یا اینکه مراد از آن اعم است ولو این که از راه نامشروع یا عنف و یا پریدن و… ازاله بکارت شده باشد؟

د. زنی که بعد از نزدیکی باکره می‏ماند حکم باکره را دارد یا ثیب؟

 

  • پاسخ

آیت الله العظمی محمد تقی بهجت(ره)

الف . اگر بکارت او به جماع زایل شده و در عقد اشتراط بکارت شده باشد یا مبنیا علیها باشد و ثیب بودن او به اقرار یا بینه ثابت شود زوج حق فسخ دارد.

ب و ج . غیر باکره آن است که بکارت او به جماع زایل شده باشد.

د . اگر نزدیکی صورت گرفته و بکارت زایل شده ثیب است.

۰۲/۰۵/۱۳۷۸

آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره)

الف . در فرض مذکور زوج حق فسخ نکاح را ندارد لکن از جهت شرط مزبور می‏تواند به نسبت ما به التفاوت بین مهر المثل باکره و مهر المثل ثیب را از مهر المسمی پس بگیرد والله العالم.

ب . مراد این است که با او نزدیکی نشده باشد و زوال بکارت بواسطه پریدن و امثال آن اثری ندارد والله‏العالم.

ج . مراد از ثیب کسی است که با او نزدیکی شده، چه از راه مشروع یا غیر مشروع و با زوال بکارت بواسطه پریدن و امثال آن شخص ثیب نمی‏شود والله‏العالم.

د . زنی که با او نزدیکی شده حکم باکره را ندارد والله‏العالم.

۲۰/۰۳/۱۳۷۸

آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای

الف . مورد فسخ نیست مگر اینکه مقصود طرفین از باکره بودن نزدیکی نکردن باشد.

ب . منظور همان پرده است ولی در بعض احکام مثل اذن پدر مورد احتیاط است مگر در مواردی که مراد نزدیکی نکردن باشد.

ج . از مسأله قبل معلوم می‏شود.

د . باکره است و حکم باکره دارد.

۲۲/۰۳/۱۳۷۸

آیت الله العظمی سید علی سیستانی

الف . بستگی به نظر عرف در این تعبیر دارد، و ظاهراً منظور از آن داشتن پرده مخصوص نیست و بر این اساس در فرض مذکور حق فسخ دارد.

ب . ظاهراً منظور عدم نزدیکی است.

ج . معیار در این مورد فهم عرف است و به حسب مقاصد عقلایی منظور دخول است.

د . حکم ثیبه را دارد. ۲ربیع الاول ۱۴۲۰ه.ق

آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی

الف . در فرض سؤال، که بکارت هنوز باقی است زوج حق فسخ ندارد والله‏العالم.

ب . منظور داشتن پرده بکارت است والله‏العالم.

ج . ثیبه یعنی زنیکه به سبب جماع و لو به طریق غیر مشروع بکارت او زایل شده باشد. والله العالم.

د . زن مذکور حکم ثیبه را دارد والله‏العالم.

۱۱/۱۱/۱۳۷۸

آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)

الف . چون چنین شرطی به معنی عدم نزدیکی است لذا در فرض سؤال حق فسخ ثابت است ولی اگر دخول صورت گرفته دختر استحقاق مهر المثل را دارد.

ب . عرفاً عدم نزدیکی فهمیده می‏شود نه داشتن پرده بکارت حال چه بواسطه اتساعی بودن یا جراحی دو مرتبه به حالت اول بازگشته باشد و حتی عرفاً اگر پرده به واسطه مرض یا امر دیگری غیر از نزدیکی زایل شده باشد چندان مهم نیست.

ج . مراد، اعم است.

د . حکم ثیب را دارد.

۲۲/۰۳/۱۳۷۸

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

الف . حق فسخ نکاح ندارد.

ب . معمولاً در عرف منظور از بکارت داشتن پرده مخصوصی است.

ج . هر دو مشمول ثیب هستند.

د . از جهتی که در بالا ذکر شد حکم باکره را دارد ولی از جهت اذن پدر و مانند آن حکم ثیب را دارد.

۲۵/۰۵/۱۳۷۸

آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

الف . اگر ثابت شود با او نزدیکی شده حق فسخ دارد.

ب . بسته به نیت شرط کننده است ولی ظاهراً و غالباً منظور عدم دخول است.

ج . کلمه ثیب ظهور عرفی آن در زنی است که از زوجش جدا شده باشد.

د . حکم باکره را ندارد.

۲۰/۰۳/۱۳۷۸

آیت الله العظمی حسین نوری همدانی

الف . در فرض سؤال حق فسخ نکاح را دارد.

ب . ظاهراً منظور از پرده بکارت داشتن پرده بکارت است.

ج . منظور از «ثیب» آن است که بکارت از طریق وطی حلال ازاله شود.

د . حکم باکره را ندارد.

۰۷/۰۴/۱۳۷۸

  اداره حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۴۱۲۴/۷ تاریخ ۲۱/۷/۱۳۷۶

در پاسخ به استعلام شماره ۱۰۸۲/م مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۶(۱) نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر اعلام می‏گردد:

باتوجه به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شد که با زوجه جماع شده هرچند پرده بکارت سالم و موجود از نوع حلقوی باشد دارای حق فسخ خواهد بود، زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان عدم نزدیکی است.

ب‏. باتوجه به آنچه که در بالا گفته شد تکلیف بند ب معلوم است.

ج.اکراه زن و زایل شدن بکارت اگر به عنف هم باشد تأثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت.

د.همین که معلوم شد زوجه فاقد بکارت است حق فسخ برای زوج تحقق پیدا می‏کند و فرقی نمی‏کند که فقدان بکارت در اثر افتادن از بلندی باشد یا بیماری.

ه. اطلاع یا عدم اطلاع خانواده دختر نیز از این مسأله قبل از عقد تأثیری در حکم مسائل بالا ندارد.

و.عدم اطلاع خود دختر هم از این موضوع نیز تأثیری در تحقق حق فسخ برای زوج نخواهد داشت چون زوج با شرط دارابودن بکارت برای دختر با او ازدواج نموده‏است.

  1. متن استعلام فوق بدین شرح است:

اگر زوج هنگام ازدواج شرط بکارت نمود، لطفا بفرمائید:

الف. اگر بعد از ازدواج معلوم شد زوجه باکره است (پرده بکارت موجود و سالم است) ولی یقین حاصل شد که با او جماع شده است – با توجه به اینکه بعضی از انواع پرده‏های بکارت با جماع زایل نمی‏شود – آیا زوج امکان حق فسخ نکاح را دارد؟

ب. اگر زوج ادعا کرد مراد من از این شرط، عدم جماع با وی بوده حکم چیست؟

ج. آیا اکراه زن هنگام جماع (زنای به عنف) یا اختیار وی در این عمل، تفاوتی در حکم ایجاد می‏کند؟

د. اگر زوجه باکره نبود لکن ازاله بکارت بواسطه بیماری یا افتادن از بلندی و… بوده (نه اینکه توسط مرد اجنبی) حکم چیست؟

ه. آیا اطلاع یا عدم اطلاع خانواده دختر از این مسأله قبل از عقد، در حکم موارد فوق تأثیری دارد؟

و. آیا اطلاع یا عدم اطلاع خود دختر – نه خانواده وی – از این مسأله قبل از عقد، در حکم موارد فوق تأثیری دارد؟

 

مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی

در حال بررسی

دیه مرگ مغزی و عوارض ناشی از آن در دو صورت بهبودی و عدم بهبودی

دیه مرگ مغزی و عوارض ناشی از آن در دو صورت بهبودی و عدم بهبودی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *