۱۵ آذر ۱۳۹۹

اعضای کارگروه

حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد حبیبی تبار(عضو هیأت علمی جامعه المصطفی)- جت الاسلام و المسلمین یوسف فاطمی نیا (رئیس مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی و مشاور فقهی رئیس سازمان)– دکتر حمید صدیقی آخا (مدیر کل پزشکی قانونی استان قم)-  حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر ادیب زاده (استاد حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی) –  جناب آقای محمد لطفی نسب (قاضی عالی رتبه دادگاه تجدید نظر استان قم)- طه زرگریان (پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی)- محمد جعفر صادق پور(پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی).

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.