۱۵ آذر ۱۳۹۹

پژوهشگران همکار

 آیت الله هاشم نیازی: عضو مجلس خبرگان رهبری و استاد عالی حوزه علمیه و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

دکتر احمد حاجی ده­آبادی: دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران پردیس فارابی

دکتر حسین علی بای: عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد حبیبی تبار: عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

حجت الاسلام و المسلمین محمد رحمانی زروندی نیشابوری: عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباسعلی واشیان: عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی خالد غفوری: عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید ستوده

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا فجری

حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی میرزاده اهری

آقای محمد حسین شاکر

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.