۱۵ آذر ۱۳۹۹

گروه پژوهشی

حجت الاسلام و المسلمین یوسف فاطمی نیا (رئیس مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی- مشاور فقهی رئیس سازمان پزشکی قانونی- مدیر گروه فقه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی )

رزومه

پست الکترونیکی : fatemi54@gmail.com


دکتر حمید صدیقی آخا (مدیر کل سازمان پزشکی قانونی قم)

رزومه

پست الکترونیکی : sadighiakha@yahoo.com


 

محمد جعفر صادق پور (دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمی و دانش­ آموخته سطوح عالی حوزه علمیه قم)

پست الکترونیکی : jafar.samen.1367@gmail.com


دکتر طه زرگریان

پست الکترونیکی : tahazargariyan93@gmail.com


 

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.