۱۵ آذر ۱۳۹۹

کتاب

کتاب

کتاب تشریح و برداشت عضو از منظر فقه و حقوق منتشر شد

جدیدترین کتاب دفتر مطالعات فقهی با عنوان تشریح و برداشت عضو از منظر فقه و حقوق، تالیف دکتر علی قبادیان از پژوهشگران دفتر مطالعات فقهی منتشر گردید. این کتاب حاوی مباحث علمی در حوزه فقه پزشکی در پنج فصل و در ۲۹۴ صفحه با عناوین: تعریف مفاهیم م... بیشتر بخوانید

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.